ถือเป็นข่าวดีสำหรับทีมชาติไทย และน่าชื่นใจแทนชาวสย […]